Profil

Kvalita

Kvalita poskytovaných služeb je jednou z našich priorit, stejně tak jako respektování mezinárodních úmluv a předpisů / INCOTERMS, ADR, CMR, AETR, ADSp.,ATP .../ Firma má vlastního právníka, školitele ISO, konzultanta ADR, pojišťovacího makléře a ekonomického auditora.

Odbornost

Profesní a jazykový růst zaměstnanců je zabezpečován po dvou liniích:

Bezpečnost práce a ochrana 

Bezpečnostní vybavení vozidel, posádky, skladového hospodářství i administrativní části firmy je plně v souladu s mezinárodními normami a vyhláškami pro bezpečnost a ochranu při práci, včetně nestadardních postupů a situací. 
Kontrola, instruktáž a dohled jsou  zajišťovány vlastním bezpečnostním technikem.