Působnost

Silniční doprava

Tato oblast je rozdělena do dvou oblasti:

Lodní doprava

Říční i námořní přeprava je realizována smluvním partnerem.